Fakta

Fastigheten:

 60,4m x 24,4m

Höjd 4,95m till 8,4m, taklutning 15gr

Stålstomme

Betonggolv

Ytterväggar av 200mm mineralullspanel, s.k sandwichpanel

Innerväggar av 100mm mineralullspanel, s.k sandwichpanel

Yttertak av plåt, 220mm mineralull, plastfolie, innertak av plåt

Varje 72kvadrat:

Elcentral, belysning, vägguttag samt utomhusbelysning

Förberett för fiber

Förberett med vatten och avlopp, ej golvbrunn

Ventilationshuv i tak

Ventilation genom yttervägg

Möjlighet till entresolplan

Utåtgående vikport, 4m x 4,7m med gångdörr och en rad glas

skiss1
skiss2
skiss 3 ny