Köp & Finansiering

Steg 1

Första steget i processen mot en egenägd lokal är att skicka en intresseanmälan till oss eller att ta kontakt med Christer Stjernfeldt på Stjernfeldt Fastighetsbyrå. Därefter bokas en lämplig fastighet. Du börjar din resa mot att investera istället för att hyra. Grattis!

Steg 2

När du beslutat dig för att köpa dina 72kvadrat undertecknar båda parter ett skriftligt köpekontrakt samt betalningsplan tillsammans med mäklaren. I kontraktet beskrivs affären mer i detalj. Vid detta tillfälle erläggs även handpenning.

Steg 3

Nu fortsätter processen och nästa steg är att din egen avstyckade tomt betalas och du blir lagfaren ägare. Processen fortlöper och när byggnaden är rest och betonggolvet gjutits är det dags för delbetalning 1. På tillträdesdagen betalas återstående belopp av köpeskillingen och affären bekräftas med ett köpebrev. Det blir kvitto på att samtliga villkor är uppfyllda, att hela köpeskillingen är betald och att du nu har tillträde till dina egna 72kvadrat.

ÄGAINSATSKOSTN/MÅN
Pris (inkl moms)995 000 kr
Egen insats 35%348 250 kr
Banklån 65%646 750 kr
Ränta 5%2 695 kr
Samfällighet300 kr
Fastighetsskatt200 kr
Tot månadskostnad3 195 kr
HYRAKOSTN/MÅN
Kalkylhyra800 kr x 72m2=6000 kr (ink moms)
Fastighetsskatt200 kr
Hyra per år72 000 kr
Tot månadskostnad6 200 kr (inkl moms)