FAQ2022-02-02T08:19:10+01:00

FAQ

Kan jag som näringsidkare lyfta momsen?2022-02-02T08:15:37+01:00

Ja, du som momsregistrerad köpare har möjlighet att lyfta tillbaka byggmoms.

Vad är en samfällighetsförening?2022-02-02T08:15:14+01:00

Som köpare är ditt industriradhus en del av en redan bildad samfällighetsförening där samtliga fastighetsägare ingår. Samfälligheten innefattar bland annat försäkring av byggnaden, snöröjning och förvaltning av gemensamhetsanläggningen, kostnad ca 300 kronor per månad (varierar beroende på förutsättning). Enskild försäkring krävs för att skydda inventarier mot stöld, brand, vattenskada etc.

Vad betyder det att vara lagfaren ägare?2022-02-02T08:14:52+01:00

Du köper dina 72kvadrat precis som du köper ett hus. Det tillkommer ingen hyra eller moms. Eftersom varje 72kvadrat är en egen fastighet förenklar det också finansieringsmöjligheterna.

Hur många ampere är det in i varje fastighet?2022-02-02T08:14:31+01:00

Förberett för 16 ampere. 3 Fas. Eget abonnemang krävs.

Går det enligt samfällighetens stadgar hyra ut hela eller delar av fastigheten?2022-02-02T08:14:06+01:00

Javisst, det är upp till varje ägare att hyra ut hela eller delar av sin lokal.

Har man rätt att installera solceller på taket?2022-02-02T08:13:42+01:00

Ja, varje ägare har rätt att på sin del av taket installera solceller.

Varför skall jag som privatperson/företagare köpa 72kvadrat istället för att hyra liknande lokal?2022-02-02T08:13:19+01:00

Du som köpare av 72kvadrat blir lagfaren ägare till en lokal där du själv kan utforma din verksamhet. Din kostnad mot att hyra blir avsevärt lägre samt att det finns potential till framtida värdeökning.

Till toppen