Om 72 Kvadrat

Varför 72kvadrat?

Vårt mål…

…är att vara ett stöd i utvecklingen av det lokala näringslivet och bidra till att företag vågar investera i framtiden.

Vi förstår vad företagare behöver!

Eftersom vi själva är entreprenörer vet vi hur viktig lokalfrågan är för småföretag. Särskilt när verksamheten växer och varken garaget eller den egna lokalen räcker till. Ekonomin kanske för tillfället inte tillåter att hyra större lokaler eller investera i egen fastighet. Då är 72kvadrat lösningen!

Med lång erfarenhet från byggbranschen, försäljning och hållbart företagande har vi tagit fram ett lokalkoncept där våra kunder, såväl privatpersoner som företagare, erbjuds att på ett kostnadseffektivt sätt köpa sina egna 72kvadrat i ett miljöanpassat industriradhus.

Det här är din helt egna fastighet

Köper du 72kvadrat från oss har du cirka 72 kvadratmeter hyresfri lokal till ditt förfogande.

Där kan du husera fritt och till exempel använda den till maskinhall, för servicebilar, som lager eller hobbylokal och mycket mer.

Ytan är din. Du äger den.

När vi projekterar 72kvadrat är kvalitet, hållbarhet och exteriör viktiga parametrar. Därför använder vi oss av lokala entreprenörer. Detta garanterar miljöhänsyn och att allt material, till exempel portar, har högsta kvalitetskrav.

Projekt

Ett återkommande problem för många småföretagare är att finna ekonomiskt bra lösningar för sina lokaler. Lokalhyror tenderar att skjuta i höjden och du behöver ofta binda upp dig på ett långt hyreskontrakt med oflexibla villkor.

Att äga sin egen fastighet skapar en form av frihet som man inte uppnår genom att hyra en lokal och ägandet ger dig större flexibilitet i hur du kan utnyttja fastigheten och dess möjligheter utan att ta hänsyn till hyresvärdens krav och regler.

Det är DIN enhet, det är DU som bestämmer.

Byggnaden kommer att bestå av 20st enheter där varje enhet är en friköpt fastighet och köparen blir lagfaren ägare vilket ger möjlighet till betydligt lägre månadskostnad jämfört med att hyra motsvarande lokal.

Varje enhet består av 108m2 mark där 72m2 är bebyggd med en lokal som är förberedd med kommunalt VA, tomrör för fiber samt en elinstallation bestående av elcentral, belysning samt vägguttag. Eget abonnemang tecknas med EON.

Enheten är försedd med en utåtgående vikport som har en rad fönster för bra ljusinsläpp samt gångdörr för enkel passage utan att behöva öppna hela porten.

Fastigheten är avsedd för en rad olika användningsområden som enligt Osby kommuns detaljplan bland annat tillåter handel, kontor och verksamheter.

Enheterna lämpar sig även för förvaring av husbil, husvagn, båt, bilar eller annan skrymmande hobby.

Bra för dig som köpare att veta är att din friköpta fastighet är en del av en redan bildad samfällighetsförening där samtliga fastighetsägare ingår. Samfällighetsföreningen ombesörjer försäkring av byggnaden, VA-avgifter, förvaltning av gemensamhetsanläggningen såsom snöröjning och yttre underhåll och tar därför ut en mindre årsavgift av varje fastighetsägare.

Som ägare är det du som bestämmer hur du vill inreda, utveckla och förädla enheten.

Förvaring?

Hyra ut?

För din egen verksamhet?

Sälja vidare?

Det är DIN enhet, det är DU som bestämmer.